از چشم ها بخونیم

و بعد...انگار مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده

پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۷:۴۵ ب.ظ


منبع


متنفرم ... متنفرم از این وضع که هی مجبور باشم به چیزی که ؛ اگه ده بار دیگه هم برگردم عقب همون تصمیمی که دفعه اول گرفتم رو می گیرم ؛ فکر کنم و هزار بار ego و super ego خودم رو به کار بگیرم و تهش با عقل و منطقم  به تصمیمی که گرفتم برگردم و اینا هم چنان  به نتیجه نرسیده باشن ؛ که حالا به خاطرش نا خودآگاه  به آدم های تو خیابون خیره شم و چاییم سرد شه و یه آهنگ بی هدف هزار بار تکرار بشه و یه صفحه از کتاب رو ساعت ها بخونم ...