از چشم ها بخونیم

کوشا جان... پشتیبانت

پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰ ب.ظچرا من امشب این همه  با تلفن حرف زدم ؟ چون کوشا جان پشتیبانت ! قطعا من دیگه کوشا جان نیستم ؛ ولی خوب مسئله ای که هست اینه که من پشتیبانت هم نیستم حتی که البته ظاهرا هستم و خودم حواسم نیست . یه وقتایی آدم نمی تونه بنویسه ولی به جاش خیلی قشنگ حرف می زنه . از اون حرفایی که یه ناامید خسته و افسرده و پر استرس  نیاز داره بشنوه . بشنوه که تو هم تجربه ی همه ی این روز های سیاه رو داشتی .