از چشم ها بخونیم

انتخاب پارکی برای روزای پیری

جمعه, ۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظعکس از گالری هیده


"ب " فکر می کنه هر کسی پیر بشه می میره ؛  من اما می دونم همه چیز این قدر سریع اتفاق نمی افته ؛ اما هنوزم دلم نمی خواد پیر بشم یا اطرافیانم پیر بشن ولی این یه  اتفاق اجتناب ناپذیره و باید براش آماده هم باشیم حتی .