از چشم ها بخونیم

و در نهایت فرمون کَنده شد و ما داریم میریم ته دره

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ب.ظ

Related image همون موقع که شخصیت ِ غم ِ درونم فرمون ِ مدیریت رو گرفته بود دستش و به پهنای صورت اشک می ریخت . بعدش خشم ِ درونم اومد اونو پرت کرد اون ور  و فرمون رو  گرفت و شروع کرد غر غر که بد بخت شدی رفت و تمام این وقتی که گذاشتی دود شد رفت هوا و بعدش شادی اومد فرمون رو گرفت دستش و شروع کرد به امید دادن که نگران نباش ؛ درست میشه  و بعدش دوباره غم اومد پشت فرمون و این بِکش پَسکش که فرمون دست ِ کی باشه هم چنان ادامه داشت و داره تا  بعدش که  من می خواستم بگم کاش همه چیز تموم شه ...... می گه " یه ارامش خاصی داری . وقت نگاهت می کنم انرژی می کنم " .+چطوری می شه من این همه  نشان ندهنده هستم!!

+اگر انیمیشن inside out رو ندیدید ؛ ننگ بر شما باد . روزی دو دفعه تا یک هفته ببینید .

  • ۹۵/۱۱/۲۰
  • هیده ...

برای اینکه یادم بمونه