از چشم ها بخونیم

بودن یا نبودن ؛ مسئله این است .

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹ ق.ظ

خونه رنگی

عکس از دیوار رنگیخوش بختم اما احساس خوش بختی نمی کنم !
+احساس خوش بختی نکردن ؛ لزوما به معنی خوش بخت نبودن ، نیست .
+می دونم که  خیلی از این وقتایی که احساس خوش بختی نمی کنم ؛ مشکل از نگاه ِ من ِ ؛ نه واقعیت .
+هر روزمون  از این دو حالت خارج نیست : یا خوش بختیم و احساس خوش بختی می کنیم. یا خوش بختیم و احساس خوش بختی نمی کنیم.