از چشم ها بخونیم

این بار شروعش با تو

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰ ب.ظ

دختر رنگی

عکس از دیوار رنگی


بالاخره یه روزی میاد ؛ اونی که همیشه اول از همه بعد از یک مدت حال ِ بقیه رو می پرسه ؛ اونی که همیشه تو دعوا ها کوتاه می یاد ؛ اونی که همیشه هماهنگ می کنه دسته جمعی برید بیرون ؛ اونی که تو شرایط سخت غر نمی زنه ؛ اونی که همیشه می گه که دلش براتون تنگ شده ؛ اونی که همیشه کارهاتون رو بهتون یاداوری می کنه ؛ خسته می شه ... دیگه حرفی نمی زنه ... بعد یهو به خودتون میاید می بینید چه قدر وقت ِ هیچی شبیه قبل نیست . اون موقع شاید بفهمید همیشه یکی دیگه شروع می کرده و شما فقط استفاده کننده بودید .