از چشم ها بخونیم

منم پست غمگین دوست ندارم .

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ق.ظ

31

عکس از دیوار رنگی


می دونم باید شاکر باشم ؛ صبور باشم . به خیلی بدتر از اینا که میتونست اتفاق بی افته و نیوفتاده فکر کنم . به شرایط خیلی بدتر از اینا که برای بقیه هس فکر کنم ....ولی ؛ ولی ؛ ولی حق ِ من از شب ِ عید و حال و هوای دم ِ عید این بود ؟ اینکه تو حموم معطل کنم تا قرمزی چشام بره ؟!اینکه همش بغض های عزیز ترین ِ زندگیم بیاد جلو چشم . همش بشینم و برام درد و دل کنه و من نتونم هیچ غلطی کنم و به خاطر اون جمله " بین خودمون باشه " سعی کنم کسی نفهمه ؟!این همه استرس ؟!این همه فکر مشغول و در هم برهم .


+ نمی دونم چرا اینارو اینجا نوشتم . شاید چون نباید کسی بفهمه.

+حال ِ دلتون تو شبای عید خوب (:  .

+با وجود عنوان ؛ ولی یه وقتایی پیش میاد .

  • ۹۴/۱۲/۲۷
  • هیده ...

از سری بد ها